Biblioteka w Spiczynie - ks.Ryszard Winiarski, "Panteon rozproszonych" Drukuj
środa, 30 maj 2012
image_001.jpgGminna Biblioteka   Publiczna w Spiczynie
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA
PROMOCJĘ KSIĄŻKI
KSIĘDZA  RYSZARDA  WINIARSKIEGO
PT. „ PANTEON ROZPROSZONY” Felietony pisane nocą
31 maja 2012r. Godz. 15.00

BIOGRAM
Ks. Ryszard Krzysztof Winiarski urodził się w 1961 r. w Bełżycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Obecnie jest kapelanem szpitala i hospicjum im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Puławach oraz duszpasterzem środowisk twórczych i naukowych okręgu puławskiego. Autor biblijnych katechez oraz znany rekolekcjonista. W duchowych poszukiwaniach czerpie z doświadczeń drogi noekatechumenalnej, Ojców pustyni oraz charyzmatu Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wydał kilka tomików wierszy i zbiorów rozważań: Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995,1996) Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005), Proboszcz obecnych i nieobecnych (2006), Echo Ewangelii (2008). Drukował na łamach „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, „Naszego Dziennika”, „Gazety Wyborczej”, „Być sobą”, Przeglądu Katolickiego”, „Angelusa Bronowickiego”, „Wspólnoty Puławskiej”. O swoim pisarstwie mówi: „Artykuły i wiersze nie stanowią alternatywy dla kaznodziejstwa i katechezy. Są niewymuszonym dopełnieniem tego, czego nie da się powiedzieć z ambony lub w konfesjonale. To mniej oficjalna ale nie mniej ważna forma komunikowania ludzi z Bogiem”.
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.