"Kazimierz Jaczewski -lekarz, działacz społeczny i polityczny, bibliotekarz" Drukuj
poniedziałek, 14 styczeń 2013
Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna serdecznie zapraszają na kolejny wykład otwarty z cyklu Twórcy, dobrodzieje i przyjaciele Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
Kazimierz Jaczewski - lekarz, działacz społeczny i polityczny, bibliotekarz
Sylwetkę Kazimierza Jaczewskiego przedstawi Edyta Ścibor
18 stycznia 2013 r., godz. 18.00
Galeria Sztuki Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lublin, ul. Wallenroda 4a

Kazimierz Jaczewski urodził się 19 lipca 1862 r. w Wilkowie (Wielkopolska). Pochodził ze zubożałej szlachty podlaskiej. W Warszawie ukończył gimnazjum, następnie odbył studia medyczne w Carskim Uniwersytecie Warszawskim. W 1887 r. zamieszkał w Lublinie. Z tym miastem związał całe swoje życie.
W lubelskim środowisku medycznym był wybitnym specjalistą w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Pracował w Szpitalu Św. Wincentego (od 1887 r.), a później (od 1894 r. do końca życia) w Szpitalu Św. Józefa. Rozwijał kwalifikacje zawodowe przez częste podróże naukowe (Paryż, Wiedeń i in.). Wyniki swoich badań naukowych publikował w czasopismach medycznych. Od 1887 r. należał do Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. Był współorganizatorem lubelskiego oddziału Towarzystwa Higienicznego Warszawskiego. W 1925 r. założył w Lublinie oddział Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W 1924 r. samodzielnie ufundował stypendium dla studentów medycyny i początkujących lekarzy.
Angażował się politycznie – w czasie rewolucji 1905-1907 był aktywnym członkiem Postępowej Demokracji. Brał czynny udział w pracach komitetu redakcyjnego „Kuriera”, organu prasowego lubelskiej pedecji. Wspierał materialnie działaczy PPS. Po odzyskaniu niepodległości został radnym Rady Miejskiej w Lublinie.
Włączał się w prace wielu stowarzyszeń społeczno-kulturalnych (Lubelskie Towarzystwo Szerzenia Oświaty „Światło”, Lubelskie Towarzystwo Literacko-Naukowe, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Towarzystwo Miłośników Książki i in.). Na szczególną uwagę zasługuje jego udział w zorganizowaniu Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (1907 r.). W Towarzystwie tym był jednym z najofiarniejszych członków i do końca życia pełnił obowiązki sekretarza.
Z zamiłowania był bibliotekarzem-społecznikiem. W latach 1887-1901 pełnił funkcję bibliotekarza Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego (m.in. opracował i wydał drukiem katalog biblioteki Towarzystwa). Z oddaniem wykonywał prace bibliotekarskie na rzecz Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. W 1933 r. wydał obszerny zarys dziejów Biblioteki (Pierwsze ćwierćwiecze Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie).
            Zmarł 1 marca 1934 r. w Warszawie, został pochowany w Lublinie (na cmentarzu przy ul. Lipowej). Społeczność Lublina uczciła jego pamięć i zasługi obierając go za patrona jednej z ulic miasta.
(mn)
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.