AKORD XV - Jubileusz Profesora Andrzeja Nikodemowicza Drukuj
piątek, 11 grudzień 2015
Prof.A.Nikodemowicza-ramka-1.jpgW dniu 10 grudnia 2015 roku, w Sali kameralnej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS odbył się koncert twórców działających w Lubelskim Oddziale Związku Kompozytorów Polskich -  AKORD XV. Z racji piętnastej edycji można mówić o małym jubileuszu tej muzycznej inicjatywy powołanej do istnienia w roku 1988. Jednakże głównym przesłaniem koncertu AKORD XV było uczczenie 90. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Nikodemowicza. Z tej okazji z mistrzowskim recitalem fortepianowym wystąpił Michał Drewnowski (ur. 1977). Program recitalu został tak ułożony, aby obok kompozycji Andrzeja Nikodemowicza znalazły się także inne utwory w różnym stopniu powiązane z osobą Profesora.

rys. Benek Homziuk
fot. Jerzy Jacek Bojarskiimage_006.jpgNależy do nich rozpoczynające koncert 10 Mini-Preludiów na fortepian Mariusza Dubaja (ur. 1959) – dedykowanych czcigodnemu Jubilatowi. Zaprezentowane z niezwykłą starannością części cyklu zróżnicowane pod względem artykulacyjnym, fakturalnym i wyrazowym, odsłoniły mikroświaty przeżyć kompozytora.  Nadzwyczajnie zabrzmiała także utrzymana w idiomie groteski Miniatura fortepianowa Henryka Czyżewskiego (ur. 1937). Interpretacja Michała Drewnowskiego zachwyciła przenikliwą analizą perspektywy na poziomie pojedynczych taktów, poszczególnych faz oraz całości utworu. Pierwszą część koncertu dopełniły  3 Walce op. 34: As-dur, a-moll, F-dur Fryderyka Chopina (1810-1849) oraz entuzjastycznie przyjęty przez publiczność Walc Mefisto Franza Liszta (1811-1886).
image_011.jpgW przerwie koncertu miało miejsce zapowiadane spotkanie z Profesorem Andrzejem Nikodemowiczem, które poprowadził Mariusz Dubaj. We wspomnieniach Profesora ożyły czasy studiów w lwowskich uczelniach, ponad dwudziestoletni okres pracy w konserwatorium we Lwowie i dramat prześladowań z powodu przekonań religijnych. Nie zabrakło też rad dla młodych kompozytorów: obok satyrycznych – jeżeli możesz, to nie komponuj, Profesor zwracał uwagę na potrzebę analizy arcydzieł przeszłości m. in. pod względem budowy formalnej i zastosowanych środków wyrazu. Piękny jubileusz Profesora Andrzeja Nikodemowicza został także uhonorowany przez kompozytorów ukraińskich, którzy za pośrednictwem Prof. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak przekazali na ręce Jubilata serdeczne powinszowania i bukiet czerwonych róż. image_012.jpgSpotkanie zakończyło osobiste świadectwo Pana Jerzego Jacka Bojarskiego wraz z wręczeniem upominku – podobizny Profesora, autorstwa lubelskiego rysownika Benka Homziuka (ur. 1958).
Drugą części recitalu Michał Drewnowski rozpoczął od prezentacji twórczości Tadeusza Majerskiego (1888-1963). Usłyszeliśmy  La Musique Oublieé - 3 Obrazki muzyczne na fortepian z roku 1948 oraz 4 Preludia fortepianowe z roku 1935. Obecność twórczości Majerskiego w programie koncertu znalazła się nie przypadkowo – Profesor Andrzej Nikodemowicz studiował u niego kompozycję i fortepian. Twórczość ta była dotąd prawie nieznana i niedostępna dla melomanów z powodu braku nagrań. Ta niekorzystna sytuacja ma jednak szansę na zmianę właśnie dzięki takim pasjonatom jak Michał Drewnowski. Pianista realizuje w Glasgow projekt nagraniowy, który zaowocuje wydaniem płyty CD z utworami Tadeusza Majerskiego.  Po Majerskim zabrzmiało 13 Ekspresji na fortepian Andrzeja Nikodemowicza. Utwór był słyszany w Lublinie nie po raz pierwszy. Wersję na dwa fortepiany wykonali Zuzanna i Jerzy Boń w roku 2003 podczas koncertu AKORD VIII.  Sugestywna interpretacja Michała Drewnowskiego wprowadziła słuchaczy w hipnotyczny trans. Z każdą kolejną Ekspresją pogłębiała sięimage_017.jpg siła muzycznego przeżycia, fascynacja.  Recital Michała Drewnowskiego zakończyło uskrzydlone, wyzwolone wykonanie Scherza b-moll op. 31 Fryderyka Chopina. Na bis pianista wykonał jedną z Ekspresji Nikodemowicza.
Finał koncertu wprawił zebranych w nastrój świąteczny za sprawą Kolęd Mieczysława Mazurka (ur. 1946) do tekstów Jerzego Szpyry. Trzy songi z musicalu Gwiazda nadziei wykonał zespół wokalny kierunku Jazz i muzyka estradowa pod kierunkiem Magdaleny Stopy-Lichograj, na fortepianie akompaniował Tomasz Krawczyk.
Kierownictwo artystyczne i organizacyjne nad koncertem sprawował Mariusz Dubaj.
Ewa Małgorzata Zarzycka

Organizację koncertu AKORD XV wsparli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej,
Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie,
Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Lublinie,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS.image_022.jpgEwa Małgorzata Zarzycka, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność filozofia muzyki, praca doktorska pt.: Spór o tworzywo muzyki napisana w Zakładzie Filozofii Kultury na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (promotor Prof. dr hab. Stefan Symotiuk). Absolwentka Wychowania Muzycznego w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Wydział Artystyczny) UMCS. Współzałożycielka i członek Zarządu lubelskiego Towarzystwa Witkacyańskiego. Specjalizuje się w analizie twórczości Mariusza Dubaja ur. 1959 (por. www.polmic.pl, www.culture.pl), hasła encyklopedyczne, artykuły naukowe, programy międzynarodowych koncertów i festiwali w Krakowie, Warszawie, Lublinie.  Autorka pracy monograficznej na temat działalności Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich pt.: AKORD: muzyczna inicjatywa kompozytorów lubelskich – historia i zarys problematyki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin 2004. Absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała w tygodniku katolickim „Niedziela”, dwutygodniku „Ruch Muzyczny”, miesięczniku „Wiadomości Uniwersyteckie”, kwartalniku „Akcent”, tygodniku „Echo Krasnegostawu”.
image_026.jpg
image_001.jpg
Kompozytorzy: prof. Andrzej Nikodemowicz i prof. Henryk Czyżewski
image_027.jpg
image_004.jpg
image_028.jpg
image_002.jpg
Piotr Selim
image_003.jpg
Prof. Andrzej Nikodemowicz z córka Małgorzatą
image_033.jpg
image_005.jpg
Mariusz Dubaj
image_006.jpg
Michał Drewnowski
image_007.jpg
Mariusz Dubaj i Michał Drewnowski
image_009.jpg


Henryk Czyżewski i Michał Drewnowski
image_010.jpg
Prof. Andrzej Nikodemowicz i prof. Mariusz Dubaj
image_011.jpg
Prof. Andrzej Nikodemowicz i prof. Mariusz Dubaj
image_013.jpg
Michał Drewnowski
image_014.jpg


Michał Drewnowski
image_015.jpg
image_016.jpg
Prof. Andrzej Nikodemowicz i prof. Mariusz Dubaj
image_017.jpg
image_019.jpg
image_018.jpg
image_020.jpg
image_021.jpg
Prof. Andrzej Nikodemowicz i prof. Urszula Bobryk
image_023.jpg
Michał Drewnowski, prof. Andrzej Nikodemowicz i Ewa M. Zarzycka
image_024.jpg
Michał Drewnowski, Małgorzata Nikodemowicz i prof. Andrzej Nikodemowicz
image_025.jpg
Tomasz Krawczyk, Mariusz Dubaj, Michał Drewnowski, Andrzej Nikodemowicz i Henryk Czyżewski
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.