Przywitanie Księdza kardynała Paula Poparda w farze kazimierskiej. Drukuj
środa, 06 czerwiec 2007

Paul Popard - Zdjęcie 3Jego Eminencjo
Wielce Szanowny Księże Kardynale


Dziękujemy Trój Jedynemu - Najwyższemu Bogu, za wielki dar obecności wśród nas,  Apostoła  przybranego purpurą męczeństwa i wierności Kościołowi.
Z wdzięcznych serc dobywa się powitalne wołanie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.”
Święta wiara katolicka podpowiada nam i wyjaśnia, kto w istocie stawia dzisiaj stopy na kazimierskim bruku. W duchu tej wiary rozważamy słowa Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, skierowane przed wiekami do Apostołów: „ Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielajcie im chrztu w imię Ojca i i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni. Aż do skończenia świata”. W Twojej osobie, Księże Kardynale przybywa, Świadek, Męczennik, Apostoł, Piotr, Kościół, Jezus Chrystus.     Stajemy przed Tobą mieszkańcy tej nadwiślańskiej ziemi urzekającej pięknem krajobrazu i bogactwem kultury, pielęgnowanej przez wspaniałych ludzi, żyjących od pokoleń w światłach ewangelii, dla których sztuką była wiara a jedyną pieśnią Chrystus. Stajemy z naszą 1000-letnią tradycją chrześcijańską i naszymi dramatycznymi dziejami narodowymi.
Wiosną roku 997 z  tratwy płynącej Wisłą błogosławił tej ziemi  Biskup Pragi, Wojciech z rodu Sławnikowiczów, udając się z misją do pogan. Niedaleko św. Biskup męczennik Stanisław ze Szczepanowa wskrzeszał Piotrawina  na świadectwo prawdy. Tu Wisła do narodu pierwszego wybrania mówiła w języku Idzisz. Zamek kazimierski  jest światkiem dramatów historii, potopu, rozbiorów, wojen. Fara zaś jest światkiem przynależności do rodziny narodów.  Gotycka przybrana szatą renesansu z ozdobami baraku. Tu swój geniusz okazali  Jakub Balin, Szymon Liliusz, Santi Gucii , Carawadzio poprzez swoich uczniów.  oraz inni.
Ta ziemia jest zroszoną krwią powstańców listopadowych i styczniowych, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Z tego miejsca student Adam Chmielowski, czyli Brat Albert święty kościoła powszechnego wyruszył na powstańczy szlak  miłości Boga i Ojczyzny.
Na wzgórzu są trzy krzyże świadkowie obecności od wieków Chrystusa i Ewangelii. Jest Matka  nasza Kazimierska, brzemienna bo daje życie.  I z otwartym uchem bo nasz uczy słuchać tylko Boga. Są św. Jan Chrzciciel i Bartłomiej Apostoł patronowie od pokoleń  oraz   św. Anna orędująca za nami w kościele po szpitalnym
Wielkie to szczęście i wprost oszałamiająca radość, że pośrodku tego ludu i jego historii jest obecny Apostoł w osobie Księdza Kardynała.
Kardynała który przewodniczy Papieskiej Radzie Kultury
oraz Papieskiej Radzie Dialogu Międzyreligijnego.
Jego Eminencją witamy cię wśród nas. Witamy tego, który głosi dzisiejszemu światu, że „ Piękno zabawi świat- a tym pięknem jest Jezus Chrystus „.Witamy Cię jako uosobienie dialogu w świecie religii, nauki i kultury. Witamy przyjaciela i wiernego współpracownika naszego umiłowanego Jana Pawła II.-sługi Bożego. Który nauczał że Kościół potrzebuje sztuki a sztuka potrzebuje Kościoła.
Witamy niewinnością dzieci, które wczoraj przyjęły pierwszy raz do serca najpiękniejszego z synów Adama –Chrystusa Eucharystycznego.
Jako wyraz naszych gorących uczuć pragniemy ofiarować dzisiejszy koncert wykonaniu Chóru Uniwersytetu Marii Curi Skłodowskiej pod kierownictwem Pani Dziekan  Urszuli Bobryk . Oraz koncert organowy wykonaniu wirtuoza Roberta Grudnia, na najstarszych organa w Polsce.
Pozdrawiam również wszystkich zgromadzonych na czele z naszym Księdzem Arcybiskupem Józefem.
Eminencją                                Umocnij nas w wierze i nam błogosław.

ks. Tomasz Lewniewski

Program spotkania w Kazimierzu:
Kamienica Celejowska

- Powitanie przez Burmistrza i prezentacja miasta
- Wręczenie statuetki Angelus 2007
- Przesłanie Kardynała do ludzi kultury
Fara

- Powitanie przez proboszcza ks. kan. T. Lewniewskiego
- Prezentacja zabytkowych organów
- Koncert organowy

Paul Popard - Zdjęcie 1
Fotografie: Wojciech Olech - Angelus Bronowicki
Paul Popard - Zdjęcie 2
Paul Popard - Zdjęcie 3
Paul Popard - Zdjęcie 4
Paul Popard - Zdjęcie 5
Paul Popard - Zdjęcie 6
Paul Popard - Zdjęcie 7
Paul Popard - Zdjęcie 8
Paul Popard - Zdjęcie 9
Paul Popard - Zdjęcie 10
< Poprzedni
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.