Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim Drukuj
czwartek, 11 październik 2018
image_001.jpg (...) Idź w głąb. Ku ludziom. Będziesz się starał od nich wyswobodzić, będziesz bronił wolności w samotności, będziesz szukał własnego głosu i indywidualnej ścieżki. Aż spostrzeżesz, że uciekasz, że dochodzisz kresu i – pragnąc iść dalej – powrócisz do ludzi. (...) Idź w głąb. Ku przyszłości. Pozostaniemy wierni tradycji, gdy więcej myślimy o kontynuacji niż upamiętnianiu. Nie zaprowadzą nas daleko iluzje o cofaniu się, rekonstrukcji albo odtwarzaniu jako remedium na alienację czy wykorzenienie. Nie udawajmy, że nie istnieje wiedza o przebytej przez nas drodze i nie zacierajmy świadomości kształtowanej przez nowoczesność
(fragment eseju Krzysztofa Czyżewskiego pt.
W stronę kultury głębokiej wkrótce w całości
na www.kulturaenter.pl).
********
Redakcja czasopisma „Kultura Enter”, Warsztaty Kultury, Centrum Spotkania Kultur oraz Teren Otwarty zapraszają na spotkanie
z Krzysztofem Czyżewskim
pt. Poeta w małym centrum świata oraz promocję książek
Żegaryszki (poezja/fotografia) oraz Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei (esej).
***********
21 października 2018 (niedziela), godz. 17.00
Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie, Plac Teatralny 1, sala kinowa (piętro -1, wstęp wolny)

Na spotkaniu będzie można nabyć książki Autora (Wydawnictwo
Pogranicze).
Spotkanie poprowadzą Aleksandra Zińczuk – redaktor naczelna Kultury Enter i dr Łukasz Marcińczak – eseista, filozof.

***********
Krzysztof Czyżewski z nagrodą Angelusa za 2011 r w TNN (fot. Jerzy Jacek Bojarski)
image_002.jpgKrzysztof Czyżewski (ur. 6 lipca 1958 w Warszawie) – animator kultury, poeta, eseista, współtwórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Fundacji Pogranicze, redaktor, praktyk idei. W 1994 r. powołał do istnienia pismo „Krasnogruda” i został jego redaktorem naczelnym. Redaktor naczelny „Almanachu Sejneńskiego”. W Wydawnictwie „Pogranicze” jest redaktorem serii wydawniczych „Meridian” i „Sąsiedzi”. Jako eseista współpracował z paryską „Kulturą” do końca jej istnienia. Jego eseje ukazują się w prasie polskiej (m.in. „Tygodnik Powszechny”, „Konteksty”, „Znak”) i zagranicznej. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in.: tytuł Ambasadora Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008); Nagroda im. Jerzego Giedroycia otrzymana razem z zespołem „Pogranicza” (2008); odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010); Nagroda im. księdza Józefa Tischnera (2018). Autor kilku książek eseistycznych („Ścieżka pogranicza”, „Linia powrotu. Zapiski z pogranicza”, „Miłosz. Tkanka łączna” i in.), poetyckich i współautor podręczników. Wraz z zespołem „Pogranicza” tworzył i realizował m.in. programy: Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Szkoła Pogranicza, Otwarte Regiony Europy Środkowowschodniej, Środkowoeuropejskie Forum Kultury, Człowiek Pogranicza, Wędrowna Akademia „Nowa Agora”, Dialog Międzykulturowy na Kaukazie i w Azji Środkowej, Akademia Dialogu Partnerstwa Wschodniego. Wspólnie z zespołem „Pogranicza” założył Międzynarodowe Centrum Dialogu w odremontowanym dworze rodziny Czesława Miłosza w Krasnogrudzie na granicy polsko-litewskiej. Prowadzi międzynarodową latającą kawiarnię literacką „Café Europa”, której spotkania, łączące czytanie poezji z muzyką i dyskusją, odbyły się m.in. w Sarajewie, Bukareszcie, Krakowie, Amsterdamie, Sztokholmie, Warszawie, Barcelonie i Nowym Jorku.

Żegaryszki to rozpisana na cztery pory roku konstelacja 78 epifanii poetyckich dialogujących z fotograficznym obrazem. Jej topografia obejmuje łąki, uroczyska, ustronia zwierząt i ostoje ludzi, ścieżki i jeziora pomiędzy wioskami Żegary, Krasnogruda i Dusznica na polsko-litewskim pograniczu. Książka nawiązuje do starojapońskiej tradycji haiga, zestrajającej haiku, czyli możliwie najkrótszy wiersz, z obrazem. Łączy szarosiwie całości z amarantową wyklejką. Papier Munken Print White 115 gram, o spulchnieniu 1.5, został zszyty czerwoną nitką i zadrukowany w Cud Druku w Rudzie Śląskiej pod okiem grafika i typografa Romana Kaczmarczyka.

Prof. Przemysław Czapliński o książce Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei:
„Co dla Krzysztofa Czyżewskiego oznacza <praktykowanie idei>? Jeśli ideą jest współistnienie, a praktyką – komunikacja, to współtworzone przez niego sejneńskie <Pogranicze> jest warsztatem porozumienia – gdzie szuka się środków wyrazu, dociera do głębokich pokładów pamięci, odkrywa archiwa, komunikuje się z Innym. W tym sensie "Małe centrum świata" jest przewodnikiem po praktykach pogranicznego współistnienia.
Pisanie o dialogu kultur w czasach Brexitu jest obarczone zwiększonym ryzykiem. Dlatego temu, co ­powszechne – rozpadowi, konfliktom, agresji – Czyżewski przeciwsta­­­­wia kulturę obejmującą i zakorzeniającą, która zaprasza do współudziału, włącza do wspólnoty i pomaga w odnajdywaniu drogi do własnej tożsamości. Zadanie Ośrodka <Pogranicze> nie polega rzecz jasna na tym, by zażegnać konflikt na Bliskim Wschodzie albo zszyć rozdartą Unię Europejską. Polega natomiast na tym, by uczyć się od każdego, kto do Pogranicza zawita, jak nazywać zerwanie i razem z przybyszem pracować nad <tkanką łączną>. ­Kiedy to się udaje, niewielkie Sejny i Krasnogruda na moment ­stają się małym centrum świata”.

Linki:
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,23235890,male-centrum-swiata-czyzewski-z-nagroda-im-tischnera.html

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,23912821,zminiaturyzowal-swiat-w-zegaryszkach-spotkanie-literatow-w.html

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/680529018970462/
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.