Wystawa malarstwa Mieczysława Wiśniewskiego (1929-2018)w Galerii 72 Drukuj
czwartek, 21 luty 2019

image_001.jpg

Wystawa malarstwa Prof. Mieczysława Wiśniewskiego prezentuje wybór prac datowanych od lat 50. minionego stulecia  do 2014 roku. Wystawa o rysie historycznym, stara się przedstawić lub jedynie zasygnalizować,  jak ewoluowało dzieło artysty na przestrzeni jego długiej – liczącej ponad sześć dekad – drogi twórczej. Dwie martwe natury (Martwa natura ze śledziami, Martwa natura z bułkami) namalowane tuż po ukończeniu studiów, są świadectwem upodobań autora skierowanych ku estetyce kubizmu. Cechuje je synteza ujęcia, dyskrecja w dozowaniu koloru, skłonność do geometryzacji formy. Ta ostatnią predyspozycja dotyczy całego oeuvre artysty. W latach sześćdziesiątych odchodzi od sztuki figuratywnej i włącza się w nurt malarstwa materii. Powstaje seria Kompozycji – utworów o znamionach antyestetycznych, nobilitujących do rangi sztuki materiały zużyte, zdefektowane, dziurawe i postrzępione, wyraziście znaczone śladami egzystencji. Sztuka materii – na co zwracają uwagę teoretycy sztuki – była odpowiedzią artystów na dramat wielkie wojny, której doświadczyli. W przypadku toruńskiego autora, skumulowane emocje odreagowane zostały w symbolach szarej codzienności: strukturach przetartych i prześwitujących worków, zgnieceniach i pofałdowaniach surowych tkanin, dostojeństwie sztywnych brezentów i skór. Obok metafory dewastacji i spustoszenia, prace te ujawniają geometryczny porządek, koloryzację tkanin, dbałość o rytm i harmonię kompozycji. Odstające brzegi tkanin rzucają cień, podczas gdy ich wypukłe szwy jaśnieją i odbijają światło.

W połowie lat siedemdziesiątych następuje radykalna przemiana w dziele malarza. Zaczyna tworzyć Układy , a następnie Układy sferyczne – serie obiektów, które rozwija do końca swych dni. Dochodzi w nich do mariażu plastyki z wiedzą z zakresu nauk ścisłych, filozofii, metafizyki. Szkic koncepcyjny poprzedza realizację każdej z prac. Artysta działa jak konstruktor – przygotowuje drewniane blejtramy o przemyślanej i złożonej budowie. Naciąga na nie i punktowo przymocowuje elastyczne płótno, kreując na jego powierzchni szereg zagłębień i wypukłości. „Tapicerską” metodą uzyskuje sferyczne, o geometrycznym rysunku kompozycje, emanujące ładem i logiką przesłania. Jednolicie położony kolor – czasami w intensywnej czerwieni, błękicie, innym razem zawężony do bieli, czerni, brązów, cechuje matowość lub połysk. Matowe powierzchnie absorbują światło, błyszczące zaś oddają efemeryczność jego natury, zależną od kąta padania i rodzaju źródła. Powstają dzieła o właściwościach optycznych, których dynamika zmienia się wraz z ruchem odbiorcy. W wielu przypadkach reliefowe założenia wzbogacone zostają o linie, prostokąty, trójkąty, wycinki kół, które wykonane ze sztywnych materiałów, wyróżnia barwny kontrast.

Wystawa prezentowana w Galerii 72 składa się z 52 prac pochodzących ze zbiorów rodzinnych (40), kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Ziemi Chełmskiej (10) oraz prywatnej kolekcji Marzenny i Piotra Sendeckich (2). Pokaz przygotowany został w 90 rocznicę urodzin Artysty.

 

Prof. Mieczysław Wiśniewski urodził się 5 lutego 1929 w Toruniu.

W 1949 podejmuje studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Katedrze Malarstwa Figuralnego prof. Stanisława Borysowskiego. Dyplom artysty malarza uzyskuje w 1954. Życie zawodowe wiąże z macierzystą uczelnią, pokonując kolejne szczeble kariery akademickiej. W 1990 otrzymuje tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych; od 1992 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1972–1975 jest prodziekanem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Na przestrzeni lat 1958–1978 jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego „Grupa Toruńska”; wchodzi w skład  zarządu ugrupowania, wystawiając z nim szeroko zarówno w kraju jak i za granicą. Odbywa zagraniczne podróże studyjne, przebywa na stypendium we Francji (1969) oraz we Włoszech (1976). Uczestniczy w I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965),  Międzynarodowych Plenerach Koszalińskich w Osiekach (1968, 1973, 1978), Międzynarodowych Plenerach dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii w Okunince nad Jeziorem Białym (1985–1992, 1994, 1995, 1997–2000), Orońsku (2003–2008), Radziejowicach (2009–2017). Udział w tych wydarzeniach  przyczynia się do nawiązania bliskich kontaktów  z przedstawicielami rodzimej i obcej  awangardy artystycznej.

Ma na swym koncie 54 wystawy indywidualne, w tym 8 poza Polską: w Niemczech, Słowacji, Danii, Wielkiej Brytanii. Jego utwory włączone zostały do ponad 300 pokazów zbiorowych: krajowych, prezentacji sztuki polskiej za granicą, wydarzeń o randze międzynarodowej (Francja, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Austria, Belgia, Japonia, Kanada, Holandia, Hiszpania).

Jego prace obecne są w zbiorach Muzeów Narodowych w Gdańsku i Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, w muzeach o zasięgu okręgowym:  w Toruniu, Bydgoszczy, Chełmie, Koszalinie, Bytomiu, Legnicy, Grudziądzu, w Galeriach BWA w Białymstoku, Bydgoszczy, Sopocie, Zielonej Górze, Centrum Sztuki Galerii EL w Elblągu, CSW „Znaki Czasu” w Toruniu, Mazowieckim CSW „Elektrownia” w Radomiu. Jego utwory wchodzą w skład  kolekcji zagranicznych w Niemczech, Belgii, Kanadzie, Holandii, RPA.

Jako pedagog wykształcił 132 dyplomantów na studiach stacjonarnych, a ponad 200 studentów uczęszczało do jego pracowni malarstwa i rysunku w ramach studiów zaocznych. 

W 2009 Wydział Sztuk Pięknych UMK wspólnie z Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, zorganizował retrospektywny pokaz Obrazy, kolaże, asamblaże, układy sferyczne, prezentując 149 utworów artysty dla upamiętnienia 55-lecia jego twórczości.

Mieczysław Wiśniewski zmarł 7 lipca 2018 w Toruniu; pochowany został w swoim rodzinnym mieście.

 

Otwarcie wystawy: 22 luty 2019, godz. 18.00

Czas trwania wystawy: 22.02.–31.03.2019

Miejsce i organizator wystawy: Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, ulica Lubelska 55, 22-100 Chełm

Kurator wystawy: Jagoda Barczyńska

 

< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.