Bogusław Ireneusz Michałkiewicz Drukuj
czwartek, 27 wrzesień 2007
Bogusław Ireneusz Michalkiewicz
Pseud.: Bohdan Michałkiewicz, Bolesław Michałkiewicz
Poeta, prozaik

Ur. 15 września 1958 r. w Lublinie, w rodzinie rzemieślniczej Stefana Michałkiewicza i Ireny z d. Kopyto. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 33 i VIII Liceum Ogólnokształcącego
w Lublinie studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, najpierw filozofię chrześcijańską (1977 – 1979), następnie filologię polską (1980). W latach 1981 – 1983 ukończył Policealne Studium Bibliotekarskie Centrum Ustawicznego Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy.
Bogusław Ireneusz Michalkiewicz
Jan Smolarz,
Pisarze współcześni regionu
lubelskiego: leksykon, Lublin 1999,
s. 199 – 200.

Pracował jako ambulanser pocztowy w Okręgowym Urzędzie Przewozu Poczty Katowice, stróż KUL. Od 1984 r. został zatrudniony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (ostatnio w charakterze  kierownika Filii Nr 2). Od 1994 r. członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, od 1995 r. członek wznowionego Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności. Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Debiutował w 1976 r. wierszem „drzewo jest” w Kamenie (nr 16). Mieszka w Lublinie.

TWÓRCZOŚĆ
1. Prawdziwy skarb: [bajka] / Bolesław [właśc. Bogusław] Michałkiewicz; [projekt il. Joanna Nawrot, Katarzyna Lubecka]. – [B.m.]: Oficyna wydawnicza 4K [1993]. – 54s. :il. kolor; 23 cm.
2. Contra agere : [wiersze] / [il. Małgorzata Skałbania]. – Lublin: Polihymnia, 1994. – 45 [3]s. :[6] k. il. kolor.; 17 cm.

Wiersze i artykuły B.I. Michałkiewicza były drukowane w czasopismach: Bibl. Lub. (1994), Biul. Inf. Solidarności (1996, 1997), Działacze (1997), Kamena (1976, 1977), Radar (1979) oraz w wydawnictwach zbiorowych: Almanach Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Cz. 1 – Lublin, 1990; A duch wieje kędy chce… [T.2]. – Lublin, 1992.
Jan Smolarz, Pisarze współcześni regionu lubelskiego: leksykon, Lublin 1999, s. 199 – 200.
[ przypis od redakcji Niecodziennika Bibliotecznego:
 Bogusław Ireneusz Michałkiewicz – zmarł 19 września 2007 roku, pochowany został na cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka]
< Poprzedni
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.