Urszula Gierszon Drukuj
czwartek, 27 wrzesień 2007
Urszula Gierszon
Urszula Gierszon
• bibliotekarka, jako literatka debiutowała w 1980 roku w Kamenie; od 1994 roku członek ZLP (w latach 1995-98 członek zarządu Lubelskiego Oddziału oraz w latach 1999-2001 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), od 1993 sekretarz Międzynarodowego Kongresu Poetów ARCADIA oraz w latach 2004-2006 prezes Fundacji Ułanów i Poetów im. gen. Bolesława Wieniawy- Długoszowskiego; zajmuje się również grafiką i malarstwem; mieszka w Lublinie;
• dotychczas opublikowała następujące książeki: dwie broszury Grafika i poezja oraz Potykając się o słowo; sześć obszernych tomów wierszy: Siedem barw płomienia. Lublin, 1987; Białe rękawiczki. Lublin, 1990; Miasto dziewięciu bram. Lublin, 1993; Adagio. Lublin, 2002; Ziarno ruty rzucam w ogień. Lublin, 2005; Wiersze patriotyczne, 2007 oraz dwa almanachy poetyckie prezentujące twórczość 44 młodych poetów Lubelszczyzny Słowo w milczeniu dojrzewa. Lublin, 1999 i pokłosie dziesięciolecia Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Janusza Korczaka- Tak bardzo Go nie ma.
Lublin, 2006 (55. młodych poetów z całej Polski, obszerny esej o J. Korczaku);
• jest współautorką kilkudziesięciu antologii i almanachów poezji, prozy;
• jej wiersze i opowiadania tłumaczone były na bułgarski, niemiecki i ukraiński;
• laureatka kilkunastu ogólnopolskich konkursów literackich (w tym: Nagroda Młodych w Konkursie Literackim im. J. Czechowicza za debiut książkowy, Lublin, 1988 oraz Nagroda Główna im. Anny Kamieńskiej za tom wierszy Adagio, Krasnystaw, 2003);
• w latach 1986-1989 redagowała kolumny młodoliterackie pt. Strony w Kamenie oraz w latach 1996-2001 Dostrzegacz Biblioteczny.

Urszula Gierszon ze swoimi publikacjami
Urszula Gierszon ze swoimi publikacjamiTomiki
Tomiki
Nagrody i wyróżnienia:
II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie „Otaczający nas świat”. Mielec 1986
Wyróżnienie za debiut książkowy w Konkursie im. J. Czechowicza. Lublin, 1988 (nagroda młodych)
Wyróżnienie w Konkursie Poeta pamięta. Kalisz, 1999
Nagroda Główna w Konkursie Poetyckim im. A. Kamieńskiej za tom wierszy Adagio. Krasnystaw, 2003
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wierszy O Laur Klemensa Janickiego. Poznań, 2004-

Twórczość:
1. Grafika i poezja / Urszula Gierszon. – [Lublin : Klub Międzynarodowej Prasy i Książki „Masza”, 1982]. – [8] s : rys. ; 22 cm. – (Galeria Debiutów Poetyckich i Malarskich ; 1982)
Rec.: Mad, Sztandar Ludu 1982 nr 20 s. 4
2. Potykając się o słowa : lubelska grupa poetycka „Przestrzeń” / Zofia Luchowska-Kuna, Urszula Gierszon, Andrzej Z. Kowalczyk. – Lublin : KMPiK „Masza”, 1983. – [12] s. ; 20 cm
Rec.: Mad, Sztandar Ludu 1983 nr 163 s. 6; Kurier Lubelski 1984 nr 107 s. 4
3. Siedem barw płomienia : [wiersze] / Urszula Gierszon. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1987. – 48s. ; 22 cm
Rec.: J.H. Cichosz, Tygodnik Zamojski 1987 nr 33 s. 11; J. Olczak, Kurier Lubelski 1987 nr 142 s. 4; Z. Chojnowski, Życie Litererackie 1988 nr 44 s. 10; Z. Cieślak, Słowo Powszechne 1988 nr 69; A.W. Pawluczuk, Akcent 1988 nr 3 s. 140; A. Piwkowska, Nowy Medyk 1988 nr 16; T.J. Żółciński, Nowe Książki1988 nr 5 s. 70; A. Kochańczyk, Akcent 1989 nr 3 s. 150-152; Z. Mikulski, Relacje 1989 nr 23 s. 14
4. Białe rękawiczki : [wiersze] / Urszula Gierszon ; obwol., portr. i nota o autorze U. Gierszon. – Lublin : Oficyna Wydawnicza Fundacji „Solidarności Regionu Środkowowschodniego”, 1990. – 77, [3] s. : il., portr. ; 16 cm
Rec.: B. Ditsz, Gazeta Wyborcza 1991 nr 28 s. V; T. Kwiatkowski-Cugow, Autobiografia. – 1992, nr 4;. Łukowski S.A, Kurier Lubelski 1992 nr 51 s. 6; Z. Mikulski, Express Fakty 1993 nr 1
5. Miasto dziewięciu bram : [wiersze] / Urszula Gierszon. – Lublin : [b.w.], 1993. – 71, [2] s. ; 20 cm
Rec.: S.A. Łukowski, Kurier Lubelski 1994 nr 46 s. 7; T. Polanowski, Akcent 1994 nr 1 s. 152-154; Z. Mikulski, Dziennik Lubelski 1995 nr 17 s. 6
6. Słowo w milczeniu dojrzewa : almanach poetycki / wybór, wstęp, biogramy Urszula Gierszon. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1999. – 170 s. ; 21 cm
Rec.: K. Jukowski, Lubartowiak 1999 nr 26 s. 10; E. Hadrian, Radio Lublin 2000; M. Brzezińska, Radio Lublin 2000
7. Adagio : [wiersze] / Urszula Gierszon. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 2002. – 108, [4] s. ; 20 cm
Rec.: M. Makarska, Akcent 2003 nr 1/2 s. 158-159; A. Samborski, Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 3 s. 28; E. Hadrian, Radio Lublin 2002; J. Dąbała TVP 3 2002; Z.W. Fronczek, Lublin Kultura i Społeczeństwo 2004 nr 1 s. 44
8. Ziarno ruty rzucam w ogień / Urszula Gierszon /Lublin 2005 – Wydawnictwo Międzynarodowego Kongresu Poetów ARCADIA ,s..92
9. Wiersze patriotyczne / Urszula Gierszon – Lublin 2007 - Wydawnictwo Międzynarodowego Kongresu Poetów ARCADIA ,s.88

Przekłady:
1. Undine Materni. Akcent 1995 nr 3/4
2. Lubliner Lift : antologie = Lubelska winda : antologia / hrsg. von Dieter Kalka ; red. Norbert Weiss, Jakub Malukow Danecki. – Dresden : Die Scheune ; Lublin : Test, 1999. – 105 s. ; 21 cm
Zamieszczono biogram U. Gierszon

Prace redakcyjne i edytorskie:
1. Katarzyna I / Stanisław A. Wotowski ; oprac. liter. U. Gierszon. – Lublin, 1990
2. Wisnowska / Stanisław A. Wotowski ; oprac. liter. U. Gierszon. – Lublin, 1990
3. Piotropolis / Tadeusz Kwiatkowski-Cugow ; [red. U. Gierszon]. – Wyd. 2. – Lublin : Międzynarodowy Kongres Poetów „Arcadia”, 1999. – 36 s. : rys. ; 21 cm
4. Karoland / Tadeusz Kwiatkowski-Cugow ; [red. U. Gierszon]. – Wyd. 2. – Lublin : Międzynarodowy Kongres Poetów „Arcadia”, 1999. – 36 s. : rys. ; 21 cm
5. Kosmos serca / Jolanta Koziej ; [posł. Urszula Gierszon]. – Lublin : Polihymnia, 2002
6. Pocałunki szeptów / Maria Szczęsna ; [słowo wstępne U. Gierszon]. – Lublin : Wydaw. „Standruk”, 1998
7. Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczyźnie : szkice i wspomnienia / oprac. Stanisław A. Łukowski ; [rada wydawnicza Urszula Gierszon, Stanisław Andrzej Łukowski, Waldemar Wacław Michalski, Longin Jan Okoń, Matylda Wełna]. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : KAW, 1998. – 270 s. : fot. ; 21 cm
8. Ostry zakręt : antologia współczesnej prozy / wybór, wstęp biogramy Matylda Wełna ; [rada wydawnicza Urszula Gierszon, Stanisław Andrzej Łukowski, Waldemar Michalski, Longin Jan Okoń, Matylda Wełna]. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997. – 236 s. ; 21 cm
9. Wiązanie światłem słowa : antologia współczesnej poezji / wybór, wstęp, biogramy Longin Jan Okoń ; [rada wydawnicza Urszula Gierszon, Stanisław A. Łukowski, Waldemar Michalski, Longin J. Okoń, Matylda Wełna]. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997. – 308 s. : portr. ; 21 cm
10. Wskrzeszanie pamięci : antologia poetów lubelskich / wybór i oprac. Longin Jan Okoń ; [rada wydawnicza Urszula Gierszon, Stanisław A. Łukowski, Waldemar Michalski, Longin J. Okoń, Matylda Wełna]. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : Wydaw. MULTICO, 1998. – 223 s. ; 21 cm
11. „Strony” : kolumny Klubu Literackiego LO ZLP [redakcja U. Gierszon, U Jaros, M. Danielkiewicz, W. Próchniewicz i in.]. W // Kamena 1986-1989
12. Dostrzegacz Biblioteczny : pismo informacyjne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie / [red. U. Gierszon, D. Golec, G. Stępień]. – R. 4, nr 2 (1999)?R. 6 (2001). – Lublin : WBP, 1996 --

Wiersze i proza w wydawnictwach zbiorowych:
1. Pośród nas. – Piastów, [1987]
2. „I dał Pan Bóg człowiekowi”. – Piastów, [1989]
3. A duch wieje kędy chce... [T. 1-2]. – Lublin, 1992
4. Ostry zakret : antologia współczesnej prozy. – Lublin, 1997
5. Wiązanie światłem słowa : antologia współczesnej poezji. – Lublin, 1997
6. Poeta pamięta : pokłosie I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego. – Kalisz, 1999
7. Piękno nieposkromione / wybór M. J. Kawałko, L. J. Okoń, S. Popek. – Lublin : ZLP, 2000
8. Pięć wieków poezji o Lublinie : antologia / wstęp, wybór i oprac. Waldemar Michalski. – Lublin : ZLP. Oddział Lublin, 2002
9. Kto ojczyźnie służy : antologia poezji patriotycznej w XX rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. – Lublin : ZLP. Oddział Lublin : Polihymnia, 2004
10. Switaz: ałmanach Wolinskoj Organizacii Spiłki Pismiennikiw Ukraini: Wipisk 10. Łuck, 2004 [redkoletia Wasil Gej] S. 95-99: Poezija nie znaje kordonow, fot. S. 99-103 [tłumaczenie wierszy na język ukraiński].

Recenzje i szkice:
1. Eda, tak trzymaj! / Benedykt Lubelski [pseud.]. Tygodnik Współczesny 1991 nr 21 s. 10
2. „Ktoś wstrzymał serce, aby ruszyć słowo”. Głos –The Voice (Nowy Jork) 1999 nr 13 s. 15
Toż.: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1, s. 15
3. Pejzaże młodoliterackie Lublina. // W: Z dziejów Ruchu Literackiego na Lubelszczyźnie : szkice i wspomnienia. – Lublin, 1998. – S. 61-75
4. Ks. Wacław Oszajca w Lublinie. Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Sejmiku Samorządowego 1997 nr 5/6 s. 83-86
5. Próba / M. Suszek. – Lublin, 2001. – 31 s. - (Biblioteka Literacka Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI)
Rec.: U. Gierszon, Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 22
6. Michalski Waldemar. Słowa i twarze : szkice literackie. – Lublin : Polihymnia, 2003
U. Gierszon S. 239-244

Publikacje w czasopismach: wiersze, opowiadania, przekłady, recenzje, eseje, fraszki, rysunki (wybór)
Akant 2004 nr 5; Akcent 1988, 1995, 1999 (opowiadania, przekłady, wiersze); Gazeta Domowa 1991 (wiersz dla dzieci), 1990-1991 (rysunki); Dostrzegacz Biblioteczny 1996-2001; Głos Wielkopolski 2004 nr 6/7 (wiersz); Gromada Rolnik Polski 1984, 1985; Kamena 1980, 1986-1988 (wiersze, opowiadania, rysunki); Kultura i Życie 1986; Kresy Literackie 1991; Lublin: kultura i społeczeństwo (nr 2,3 ) 2005 (limeryki); Niecodziennik Biblioteczny 2002 (recenzje); Okolice 1987 (wiersze); Poezja 2001 (wiersze); Słowo Podlasia 1986, 1987, 1989; Sentembryjskaja Pobeda 1989 (opowiadanie „Mucha” tłumaczone na bułgarski przez Wasyla Czawdarowa); Sztandar Ludu 1986, 1989 (opowiadania, fraszki, wiersze); Okolice 1986, 1989; The Voice 1999 (recenzja); Tygodnik Współczesny 1991 (szkic, wiersze, wypowiedź).

Opracowania ogólne:
Jest we mnie dużo goryczy / U. Gierszon ; rozm. przepr. Z. Luchowska-Kuna. Nowe Relacje 1990 nr 15 s. 7 fot.
Smolarz J. Pisarze współcześni regionu lubelskiego : leksykon. – Lublin : ZLP : Multico, 1999. – S. 87-88
Grupy Literackie w Polsce : 1945-1980. – Warszawa, 1993. – S. 618
Plener pod wiatrakiem. Gazeta Wyborcza 1995 19 sierpnia
Gnot M. Szynel dla Europejczyka. Kurier Lubelski 2004 nr 159 s. 3 fot.
Sołtysik M. Lublin młody i stary. Życie Literackie 1989 nr 22
Noc z książką. S. Miejska 2003 25 kwietnia s. 8 fot.
Michalski Waldemar: U pisarzy z ZLP / Wacław Wołyński [pseud.]. Autobiografia : lubelski informator kulturalny 1992 nr 3 s. 14
Zjazd poetów w Kazimierzu. Kurier Luelski 1993 nr 108
Poezja 1988 nr 2 s. 116, 2001 nr 15/16 s. 129; Sztandar Ludu 1986 nr 132 s. 9
Bieniaszkiewicz Danuta. Sylwetka U. Gierszon. Radio Llublin 22 kwiecień 1995.
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.