Kilka słów o Grupie Literackiej A4 Drukuj
poniedziałek, 12 listopad 2007
Grupa literacka A4 - Zdjęcie 001    Krasnystaw – niewielkie (prawie 20-tysięczne) miasto położone na Wyżynie Lubelskiej. Dawniej biegły tędy szlaki handlowe na Wschód, ten bliższy i ten bardziej odległy, zdarzało się więc, że i jakiś pisarz albo poeta zabłądził w te strony. Przytrafiło się to m.in. Rejowi, Szymonowicowi, Niesieckiemu, Krasickiemu, Fredrze, Kamieńskiej (tej ostatniej z racji przyjścia tutaj na świat).
Z „własnego chowu” doczekaliśmy się przede wszystkim Stanisława Bojarczuka (1869-1956, niedocenianego i wciąż mało znanego genialnego poety-samouka) i Józefa N. Kłosowskiego (1904-1959, pisarza i działacza ludowego).
Grupa literacka A5 - Zdjęcie 002
Nestor.Czasopismo Artystyczne.
Pierwsze poważne próby tworzenia zorganizowanego życia literackiego miały miejsce w latach 70-tych. Dzięki nim funkcjonowała przez dekadę, przy Krasnostawskim Domu Kultury, Grupa Literacka „Słowo”, z której do dzisiaj najczęściej wymienia się nazwiska Jana H. Cichosza, Edwarda F. Cimka, Andrzeja D. Misiury, Henryka Radeja.
Po kilkunastu latach od zaprzestania działalności „Słowa”, miejscowe środowisko literackie doszło do wniosku, że znowu warto zacząć robić coś razem. Pojawili się nowi, młodzi, może trochę nieśmiali w stosunku do starszych kolegów i koleżanek „po piórze”, ale zarazem żądni sukcesów twórczych i znalezienia upustu dla swej mało praktycznej – zdaniem niektórych – manii. Tak właśnie, gdzieś w połowie 2002 roku narodziła się nowa grupa literacka w Krasnymstawie – „A4”. Nazwa, niby w swej prostocie i skromności ocierająca się aż o banał, jednak nie zawsze i nie wszystkim kojarząca się z tym, z czym powinna...

Grupa literacka A6 - Zdjęcie 003
Dariusz Włodarczyk - kanclerz grupy
Różne były jej koleje i zawirowania personalne. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy się przez nią przewinęli. Zdarzały się okresy intensywnej działalności, jak i całkowitego letargu. Grupa, tradycyjnie kojarzona z tutejszym Domem Kultury, przeżyła nawet, w ubiegłym roku, dosyć ciekawy „romans” z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym „Freedom”.
Jak na pięć lat istnienia dorobek edytorski nie jest być może imponujący, ale warto pamiętać, ze stoi za nim wysiłek małej grupy pasjonatów, którzy nie żałowali nań czasu (i pieniędzy): w marcu 2005 r. ukazał się pierwszy (i jak dotąd jedyny) tom „Krasnostawskich Zapisków Poetyckich. Grupa Literacka A 4 i inni”, w czerwcu 2005 r. wydano jednodniówkę „Poetyckie Łany”, a w maju 2007, z okazji 51 rocznicy śmierci Stanisława Bojarczuka, utworzono na bazie tego tytułu „Poetyckie Łany. Kwartalnik Kulturalny Grupy Literackiej A4”, który niebawem – w efekcie nawiązania współpracy z redaktorem naczelnym Andrzejem D. Misiurą i grafikiem Tadeuszem Kicińskim – przekształcił się w „Nestora. Czasopismo Artystyczne” (pierwszy numer opuścił prasy drukarskie we wrześniu br.).
Kto może, bierze oczywiście udział – z powodzeniem – w różnych konkursach literackich i stara się współpracować z miejscową prasą. W przyszłym roku planowane jest zorganizowanie konkursu na debiut dla dzieci i młodzieży (początkowo o zasięgu powiatowym), którego rozstrzygniecie nastąpi w czerwcu na polach uroczej podkrasnostawskiej wsi Łany.
Grupa literacka A9 - Zdjęcie 006
Poetyckie Łany.
Kwartalnik Kulturalny Grupy Literackiej A4
Członkowie „A 4” udzielają się, w mniejszym lub większym stopniu, w życiu kulturalnym swego miasta i okolic, nie dopuszczając do całkowitej marginalizacji znaczenia literatury i sztuki w odbiorze lokalnej społeczności. Na dzień dzisiejszy do Grupy, działającej nadal przy KDK, lecz otwartej także na współpracę z innymi instytucjami (jak np. Miejską Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie), należą i aktywnie uczestniczą w jej spotkaniach: Sabina Bańka, Jadwiga Demczuk, Agnieszka Dobosz, Mariusz Kargul, Tadeusz Kiciński, Stanisław Kliszcz, Joanna Knap, Józefa Mazurek, Andrzej David Misiura, Saturnin Naliwajko, Anna Oleszczuk, Paulina Kochaniec, Rajmund Stefan Schulz, Justyna Szewczyk, Feliksa Warakomska, Sławomir Wielgusiak, Monika i Dariusz Włodarczykowie (Kanclerz Grupy).
Wszystkich chętnych zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się co dwa tygodnie w soboty w Krasnostawskim Doku Kultury o godzinie 17.00. Najbliższe będą miały miejsce:      24 listopada, oraz 8 i 22 grudnia (Spotkanie Opłatkowe Grupy w KDK). Przyjdźcie  i przynieście ze sobą to, co do tej pory skrzętnie ukrywacie w swoich szufladach, a na pewno nie pożałujecie!

Mariusz Kargul

Zdjęcia:


Grupa literacka A7 - Zdjęcie 004
KRASNOSTAWSKIE ZAPISKI LITERACKIE. GRUPA LITERACKA A4 T.1
Grupa literacka A8 - Zdjęcie 005
POETYCKIE ŁANY
Grupa literacka A10 - Zdjęcie 007
Poezjowanie nad rzeką
Grupa literacka A11 - Zdjęcie 008
Grupa Literacka A4 w Niemienicach
Grupa literacka A12 - Zdjęcie 009
Grupa Literacka A4
Grupa literacka A13 - Zdjęcie 010
Mariusz Kargul
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.