środa, 21 listopad 2007

Instytut Jana Pawła II KUL

Logo Instytutu Jana Pawła II w Lublinie
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

telefon: (81) 445 32 17, 445 32 18
fax: (81) 445 32 17

witryna: www.ethos.lublin.pl
e-mail: ethos@kul.lublin.pl
Instytut Jana Pawła II KUL został powołany do istnienia uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 25 VI 1982 roku jako międzywydziałowy ośrodek tejże uczelni, w celu prowadzenia "studiów nad myślą i dziełem Papieża Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa" (Regulamin Instytutu).

W swoich badaniach Instytut Jana Pawła II KUL koncentruje się tak na nauczaniu Ojca Świętego, zwłaszcza na zagadnieniach dotyczących "filozofii i teologii człowieka oraz moralności, jak również na Jego misji pasterskiej w Kościele i świecie współczesnym" (tamże). Instytut prowadzi studia w szczególności nad następującymi problemami:
- nienaruszalnością ludzkiego życia,
- godnością małżeństwa i rodziny,
- niezmiennością i powszechnością norm moralnych.

Zarząd Instytutu:
Ks. Alfred WIERZBICKI - dyrektor,
Tadeusz STYCZEŃ SDS - honorowy dyrektor,
Cezary RITTER - sekretarz,
Stanisław MAJDAŃSKI,
Hubert ORDON SDS

Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.