środa, 21 listopad 2007

Ethos

Ethos
al. Racławickie 14
20-950 Lublin

telefon: 0-81 445 32 18
fax: 0-81 445 32 17

witryna: www.ethos.lublin.pl
e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Kwartalnik "Ethos" wydawany jest przez Instytut Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Fundację Jana Pawła II w Rzymie. Wśród polskich periodyków pojawił się w roku 1988 jako pismo podejmujące problemy współczesności i stwarzające możliwość debaty nad dylematami moralnymi dzisiejszego świata.

Przez lata swojego istnienia - w kolejnych monograficznych numerach - "Ethos" zaprasza do dyskusji nad tymi zagadnieniami przede wszystkim filozofów i teologów, a także wszystkich zainteresowanych namysłem nad szeroko pojętą kulturą humanistyczną. Pragniemy, aby dyskusja ta służyła odsłanianiu osobowej godności człowieka jako istoty rozumnie wolnej i ochronie jej życia - fundamentalnego dobra dla człowieka.

Zespół redakcyjny:
Ks. Alfred WIERZBICKI - redaktor naczelny,
Jarosław MERECKI SDS - zastępca redaktora naczelnego,
Ks. Stefan WYLĘŻEK - rzecznik międzynarodowy redakcji,
Piotr ŚLĘCZKA SDS - sekretarz redakcji,
Ks. Jerzy BAJDA, Dorota CHABRAJSKA,
Mirosława CHUDA,
Anna KAWALEC,
Patrycja MIKULSKA,
Cezary RITTER

Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.