Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza
piątek, 07 grudzień 2007
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 005 z siedzibą w Lublinie
KRS 0000286954
REGON 060280100

Adres:
20-214 Lublin, ul. Motorowa 5 m. 33
e-mail: brunofestival@wp.pl

--------------------
     SFBS zostało zawiązane na zebraniu założycielskim 24 maja 2007 roku, do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane przez XI Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Lublinie 22 sierpnia 2007 roku.
--------------------

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 002     Niemal wszyscy założyciele Stowarzyszenia byli uczestnikami II. Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina) w listopadzie 2006 roku, a ich działania naukowe, artystyczne i edukacyjne współtworzyły program tego wydarzenia. Wśród założycieli jest dr Wiera Meniok, współpomysłodawca i dyrektor Festiwalu w Drohobyczu, kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu.

     Wszystkich łączy fascynacja twórczością Schulza i samym Drohobyczem, niemal wszyscy mieli też swój udział w organizowaniu innych imprez schulzowskich (nawet od 1992 roku). Należą oni do kręgu przyjaciół lub znajomych śp. prof. Władysława Panasa - badacza twórczości wielkiego pisarza i artysty Brunona Schulza oraz wielkiego lubelskiego poety Józefa Czechowicza, jak też znawcy wyjątkowych kart historii miast - Drohobycza i Lublina.

      Te rozliczne związki sprawiały, że poprzez założenie SFBS postanowiono pomóc w rozwoju Festiwalu w Drohobyczu, traktując zarazem wiele innych, potencjalnych imprez kulturalnych organizowanych przez SFBS jako „nieustający" Festiwal Brunona Schulza. W tym drugim przypadku, kiedy Festiwal rozumie się jako wydarzenia, które nie muszą odbywać się w Drohobyczu, osoba Schulza staje się patronem twórczości, patronem kultury i sztuki w jej wyjątkowości i kreatywności.

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 013     Stowarzyszenie ma dwa cele, szczegółowy - jednoczyć wszystkich poprzez wspomaganie w różny sposób, organizacyjny i artystyczny, Festiwalu w Drohobyczu, oraz cel ogólny, konkretyzujący się w trakcie działalności - być stowarzyszeniem twórczym, czyli promującym artystyczną działalność swych członków, stowarzyszeniem aktywnym w szeroko rozumianej sferze kultury w sposób, jaki jego członkowie uznają za stosowny, organizując np. plenery, wystawy, pokazy spektakli, podejmując działalność wydawniczą, chroniąc wielokulturowe i ekologiczne dziedzictwo Pogranicza Kultur, angażując się w projekty edukacyjne itd. Ta formuła pozwala realizować się wszystkim członkom Stowarzyszenia, wśród których dominują artyści i ludzie kultury, malarze, reżyserzy, dziennikarze, animatorzy kultury, a przez swą obecność w Stowarzyszeniu reprezentujący w nieformalny sposób lubelskie uczelnie, związki twórcze, media itd.

     W celu weryfikacji i autoryzacji wspierania przez SFBS Festiwalu w Drohobyczu, Stowarzyszenie powołuje Radę Programową.

Założyciele Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 011

Jerzy Jacek Bojarski

- redaktor „Niecodziennika Bibliotecznego", prac. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, wydawca, b. radny Lublina, społecznik;
Jesień Schulzowska
Niecodziennik i Drohobycz
lublin2016.pl
Bruno Schulz - Międzynarodowa Strona Internetowa - Branislava Stojanović
Kamena nr 3(13) i nr 10(20)
Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 014
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 006

Elżbieta Cwalina, Lech Cwalina

- twórcy i szefowie Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie, organizatorzy wydarzeń kulturalnych, laureaci Nagrody Artystycznej miasta Lublina za Upowszechnianie Kultury 2007;

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 016

Mariusz Drzewiński

- artysta malarz, adiunkt Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie,

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 007

Grzegorz Józefczuk

- dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina), krytyk i publicysta, dziennikarz dz. kultury Gazety Wyborczej w Lublinie, redaktor wydawnictw kulturalnych, laureat Nagrody Dziennikarskiej im. M. Dereckiego SDP (Lublin),
Gazeta Lwowska - wywiad z Grzgorzem Józefczukiem - rozmawia Leonid Golberg

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 009

Henryk Kowalczyk

- reżyser, założyciel autorskiego teatru Scena 6 i Fundacji Sztuki im. Brunona Schulza, organizator Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie, instruktor teatralny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie,

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 012

Wiera Meniok

- literaturoznawca, kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. I. Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki w Drohobyczu (Ukraina), dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, starszy wykładowca katedry literatury w.w. uniwersytetu, inicjatorka międzynarodowych konferencji i seminariów literaturoznawczych, redaktor wydawnictw naukowych (m.in. rocznika „Pogranicze" UMCS i Uniwersytetu w Drohobyczu), stypendystka programu Gaude Polonia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego RP

Niecodziennik Biblioteczny podróżuje z Alfredem Schreyerem
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 012

Bartłomiej Michałowski

- akwarelista (m.in. cykle „Sztetł" prezentowane na wystawach w Polsce, Serbii, Ukrainie), prowadzi autorskie galerie sztuki w Lublinie i Kazimierzu Dolnym;

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 020

Tomasz Pietrasiewicz

- twórca i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, kreator nowoczesnych projektów dotyczących wielokulturowego dziedzictwa Lublina i Pogranicza Kultur „Pamięć Miejsce Obecność", laureat Nagrody Artystycznej miasta Lublina oraz Nagrody Honorowej Fundacji Kultury;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 018

Piotr Pleskaczyński

- zawsze obecny restaurator („Szeroka 28") w stanie spoczynku, przyjaciel artystów;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 008

Grzegorz Rzepecki

- kierownik w Centrum Kultury w Lublinie, organizator i dyrektor projektów kulturalnych;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 003

Waldemar Tatarczuk

- artysta performer, założyciel Ośrodka Sztuki Performance w Lublinie, kurator międzynarodowych projektów artystycznych, m.in. Europejskiego Festiwalu Sztuki Performance EPAF (Centrum Kultury Lublin, CSW Zamek Ujazdowski), prezes Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 003

Andrzej A. Widelski

- malarz, inicjator i kurator konkursu malarstwa i rzeźby „Autograf" oddziału lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, członek zarządu ZPAP (oddział lubelski), twórca m.in. realizacji sakralnych w kościołach i kaplicach uhonorowany przez Metropolitę Lubelskiego medalem „Lumen mundi", stypendysta Ministra Kultury;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 017

Maryla Widelska

- żona artysty;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 017

Ewa Zarzycka

- artystka, dama polskiego performance, uczestniczka licznych projektów twórczych, stypendystka Ministra Kultury;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 019

Piotr Zieniuk

- organizator przedsięwzięć kulturalnych, zast. kierownika Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej „Chatka Żaka" w Lublinie;

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza - Zdjęcie 001

Aleksandra Zińczuk

-  publicystka, oddana idei Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, prac. Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie.


Władze Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza

Prezes Zarządu SFBS:
Grzegorz Józefczuk - grzeczuk@wp.pl  

Zarząd:
Wiera Meniok - wiceprezes polcentrum@wp.pl
Aleksandra Zińczuk - sekretarz ola@tnn.lublin.pl
Lech Cwalina - skarbnik lecw@wp.pl
Andrzej A. Widelski - członek zarządu aawidelski@o2.pl

Komisja Rewizyjna:
Bartłomiej Michałowski - przewodniczący
Waldemar Tatarczuk
Henryk Kowalczyk
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.