Norbertinum Drukuj
wtorek, 08 styczeń 2008
NorbertinumNagrody i wyróżnienia dla autorów książek opublikowanych w Norbertinum

1991

 • Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Edy Ostrowskiej za tomik poetycki Psalmy

1992

 • Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Waldemara Michalskiego za tomik poetycki Będziesz jak Piołun
 • Nagroda Historyczna im. Jerzego Łojka dla ks. Tadeusza Fedorowicza za książkę Drogi Opatrzności
 • Nagroda Instytutu Studiów Politycznych PAN dla Jana Turowskiego za książkę Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań
 • Honorowe Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek dla Wydawnictwa Norbertinum za wysoki poziom wydawanych w latach 1990-1992 zbiorów poezji (Konkurs Poetycki Cztery Pory Roku)

1993

 • Nominacja do Nagrody Historycznej Polityki za książkę Radomski czerwiec 1976, cz. I. Doniesienie o przestępstwie (oprac. W. M. Mizerski)
 • Nagroda im. Macieja Rataja dla Jana Turowskiego za książkę Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań
 • Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej dla Jana Turowskiego za książkę Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań
 • Honorowy Medal z wizerunkiem Krzysztofa Komedy Trzcińskiego Polskiej Agencji Artystycznej PAGART dla Norberta Wojciechowskiego, prezesa Wydawnictwa Norbertinum
 • Nagroda Literacka im. Wlodzimierza Pietrzaka dla Jerzego Pietrkiewicza za książkę Anioł Ognisty, mój Anioł lewy

1994

 • Nagroda główna w konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Jana Henryka Cichosza za tomik poetycki Malowanie czasu

1995

 • Nagroda im. Józefa Czechowicza dla ks. Jerzego Sikory za tomik poetycki Jestem złodziejem światła
 • Nagroda Literacka Młodych im. Józefa Czechowicza dla Joanny Kantor za tomik poetycki Otwarte do środka
 • Wyróżnienie dla ks. Jerzego Sikory za tomik poetycki Jestem złodziejem światła (XVIII Międzynarodowy Listopad Poetycki, Poznań 1995)

1996

 • Nagroda III stopnia dla Macieja Bałtowskiego i Mariusza Świetlickiego za książkę Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Pięć lat doświadczeń w rejonie środkowo-wschodnim (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, konkurs Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego)
 • Nagroda Literacka Młodych im. Józefa Czechowicza dla s. Urszuli Michalak za tomik poetycki W drodze po śmierć i po zmartwychwstanie
 • Wyróżnienie dla Piotra Linka za tomik poetycki W brzuchu wielkiej ryby (Konkurs im. Anny Kamieńskiej)

1997

 • Nagroda główna w konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Jana Henryka Cichosza za tomik poetycki Przestrzenie

1998

 • Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Marii Józefackiej za tomik poetycki Wir. Wzór. Wybór
 • Nagroda dla Magdaleny Jankowskiej za tomik poetycki Tak się składa (Konkurs im. Anny Kamieńskiej)
 • Honorowa Nagroda Literacka im. Bolesława Prusa dla Jerzego R. Krzyżanowskiego za całokształt twórczości prozatorskiej poświęconej Lublinowi i Lubelszczyźnie
 • Nagroda główna w konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Marii Józefackiej za tomik poetycki Wir. Wzór. Wybór

1999

 • Nominacja do Nagrody Historycznej Polityki w dziale pamiętników i wspomnień dla Ireny Sławińskiej za książkę Szlakami moich wód
 • Nagroda Literacka im. Bolesława Prusa w dziedzinie prozy dla Ireny Sławińskiej za książkę Szlakami moich wód
 • Nominacja do Nagrody im. Murdzeńskiego (Londyn) dla:
  • Ireny Sławińskiej za książkę Szlakami moich wód
  • Tadeusza Wyrwy za książkę Bezdroża dziejów Polski
 • „Laurus Julii Słowacki" dla Mariana Maciejewskiego za opracowanie polsko-ukraińskiej antologii Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie, podpisany przez Ministrów Kultury Polski i Ukrainy (Krzemieniec 1999)
 • Polcul Foundation (Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej; Sydney, Australia) przyznała Norbertowi Wojciechowskiemu wyróżnienie za pracę wydawniczą na rzecz kultury polskiej, krajowej i zagranicznej
 • Wyróżnienie dla Piotra Linka za interesujące refleksje metafizyczne w tomiku poetyckim Światłocień (Konkurs im. Anny Kamieńskiej)
 • Nagroda główna w konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Alfreda Marka Wierzbickiego za tomik poetycki Kogut z Akwilei

2000

 • Wyróżnienie Honorowe w Konkursie im. Anny Kamieńskiej dla:
  • Edy Ostrowskiej za tomik poetycki Światłem być
  • ks. Alfreda M. Wierzbickiego za tomiki poetyckie Znaki szczególne i Kogut z Akwilei
 • Nominacje do Nagrody jw. dla:
  • Piotra Gorczycy za tomik poetycki Chcę wstać
  • Katarzyny Szeloch za tomik poetycki Sztambuch erotyczny
 • Nagroda Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego dla Tadeusza Wyrwy za książkę Bezdroża dziejów Polski (Londyn)
 • Dyplom dla Norberta Wojciechowskiego - za wspieranie regionalnej twórczości literackiej oraz wydanie i wypromowanie wielu wartościowych pozycji literackich (Konkurs im. Anny Kamieńskiej)

2001

 • Dyplom Honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Urządu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Urządu Miasta Lublin dla Wydawnictwa Norbertinum za szczególne zasługi w popularyzowaniu literatury pięknej i wysoki poziom edytorsko-wydawniczy
 • Nagroda im. Józefa Czechowicza dla ks. Alfreda M. Wierzbickiego za tomiki poetyckie Znaki szczególne i Kogut z Akwilei
 • Nominacja do Nagrody im. Józefa Czechowicza dla:
  • ks. Andrzeja Wiercińskiego za tomiki poetyckie Tunele i mosty oraz Rozmazany Horyzont
  • Edy Ostrowskiej za tomik poetycki Światłem być
  • Jana H. Cichosza za tomik poetycki Czas fotografii
 • Dyplom Honorowy dla Krystyny Bagińskiej i Wydawnictwa Norbertinum za najpiękniejsze opracowanie plastyczne tomu poetyckiego Znaki Szczególne ks. Alfreda M. Wierzbickiego (Konkurs im. Józefa Czechowicza)
 • Nagroda Prozatorska im. Bolesława Prusa w dziedzinie prozy w latach 2000-2001 dla Mariana Makarskiego za książkę Dom mojego ojca
 • Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Józefa Zięby za książkę Wszystko co ziemskie pozostawiam ziemi
 • Nagroda dla Marty Jedliczko za tomik poetycki Do siedmiu nocy sztuka (Konkurs im. Anny Kamieńskiej)
 • Wyróżnienie dla Wojciecha Zalewskiego za książkę Kronos (Konkurs im. Anny Kamieńskiej)

2002

 • Nagroda ufundowana przez Marię Ginter w dziedzinie najlepszej książki wspomnieniowej 2002 roku dla Grażyny Jonkajtys-Luba za książkę Was na to zdieś priwiezli, sztob wy podochli. Kazachstan 1940-1946
 • FENIKS 2002 - Nagroda Wydawców Katolickich w kategorii serii wydawniczej dla Wydawnictwa Norbertinum za serię Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR

2003

 • Nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia dla Dory Kacnelson za książkę Skazani za lekturę Mickiewicza. Z archiwów Lwowa i Wilna
 • Nagroda Honorowa za publicystykę historyczną umacniającą więzi Polonii z Krajem dla Wydawnictwa Norbertinum (IV Salon Książki Polonijnej, Bruksela 2003)

2004

 • Nagroda Miasta Lublina za Upowszechnianie Kultury za 2004 rok dla Norberta Wojciechowskiego, wydawcy, edytora, właściciela i prezesa Wydawnictwa Norbertinum za dokonania wydawnicze i działania na rzecz popularyzacji książki w mieście i regionie.

2005

 • Nagroda im. Józefa Czechowcza dla Elżbiety Cichli-Czarniawskiej za całokształt twórczości
 • Nagroda Rektorska Rektora KUL dla ks. dr Jana Szymczyka za książkę Pomiędzy marzeniami. Szkice socjologiczne
 • FENIKS 2005 - Nagroda Wydawców Katolickich w kategorii serii wydawniczej dla Wydawnictwa Norbertinum za serię Z nieludzkiej ziemi.
 • Nagroda główna w konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Piotra Linka za tomik poetycki Chemia zdziwienia
 • Dyplom dla Norberta Wojciechowskiego, prezesa wydawnictwa Norbertinum, przyznany przez organizatorów Konkursu im. Anny Kamieńskiej za wnoszenie wielkiego wkładu w wydawanie i popularyzację poetyckiego słowa

2006

 • Statuetka Króla Jagiełły (od miasta Hrubieszowa) dla Stanisławy Burdy za pracę pedagogiczną i twórczość artystyczną
 • Nagroda Literacka im. Bolesława Prusa w dziedzinie prozy dla Jerzego R. Krzyżanowskiego za tom opowiadań Dekady
© Norbertinum 2005-2007 norbertinum@norbertinum.pl

 

Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.