I Konkurs Literacki im. Stanisława Bojarczuka "O sonecianą skibkę" Drukuj
wtorek, 20 maj 2008

I. Organizatorami konkursu są: Krasnostawski Dom Kultury i Grupa Literacka „A 4”.

II. Celem konkursu jest poszukiwanie literacko utalentowanej młodzieży.


III. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych,

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 8 do 19 lat z terenu

województwa lubelskiego w dwóch kategoriach:

szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

IV. Każdy autor na konkurs nadsyła własne trzy wcześniej niepublikowane

wiersze lub prozę (min. 300 słów) o dowolnej

tematyce, w formie wydruku, maszynopisu lub czytelnego

rękopisu w trzech egzemplarzach podpisanych dowolnym godłem (znak

graficzny lub alfanumeryczny) maskującym właściwą tożsamość autora;

w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym

godłem umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu,

email, nazwę szkoły, krótką notę biograficzną.

V. Oceny utworów dokona profesjonalne Jury, które przyzna nagrody

rzeczowe.

VI. Jury przyzna nagrody w każdej z obydwu kategoriach za: I, II, III

miejsce; przewiduje się również Grand Prix; Jury zastrzega sobie prawo

do innego podziału nagród.

VII. Prace należy nadsyłać do dnia 7 czerwca 2008 roku na adres:

Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem:

„Konkurs Literacki”.

VIII. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs utworów i

zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych,

wyróżnionych i wybranych utworów w prasie oraz wydawnictwach

okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatorów.

IX. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości.

X. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i

przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach

wyników.

XI. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się

podczas Biesiady Literackiej w Łanach koło Krasnegostawu dnia 17 czerwca

2008 roku, o czym laureaci zostaną poinformowani.

XII. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w

Krasnostawskim Domu Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw, tel. 0 82

576 22 18, Internet: www.kdkkrasnystaw.pl.

< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.