MAKULATURA KULTURY Drukuj
poniedziałek, 30 czerwiec 2008
Spis stron
MAKULATURA KULTURY
Fotografie
Organizacja wystawy

Plakat

Miejska Biblioteka Publiczna im H. Łopacińskiego
i
Centrum Kultury

w rocznicę NOCY KULTURY zorganizują wspólnie wystawę:
plakatów, zaproszeń, katalogów, albumów, informatorów, broszur, gazet i czasopism, publikacji i nagrań – by pokazać wszelkiego typu przedsięwzięcia kulturalne jakie odbyły się na przestrzeni jednego roku w naszym mieście.
Pomysłodawcami projektu są: Jerzy Jacek Bojarski - "Niecodziennik Biblioteczny" ( MBP im H. Łopacińskiego ) i Rafał „ KoZa” Koziński (Centrum Kultury).

Wystawa będzie impulsem potwierdzającym aspiracje Lublina o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Gromadząc w jednym miejscu dokonania osób i instytucji - chcemy integrować nasze środowisko kulturalne i pokazać jego wielobarwność. Wzmocnić ducha walki o zaszczytny tytuł, ale i o pieniądze jakie na nas czekają. Jednocześnie będzie to nasza wspólna „inwentaryzacja” imprez K U L T U R A L N Y C H .
Będzie możliwość poznania się nawzajem. Na co dzień, nawet ci którzy tworzą w jednym kręgu kultury, nie znają twórców z innych dziedzin. A więc charakter poznawczy, edukacyjny i wzajemna promocja.
Potrzebna jest zmiana mentalności w myśleniu i przekonaniu, że w Lublinie się „nic nie dzieje”, począwszy od ludzi mieszkających na peryferiach miasta, aż po tych, którzy są zabiegani i nie mają czasu na „kulturę”.

Prośba-apel
Zwracamy się do wszystkich lubelskich mass-mediów, do wszystkich organizacji rządowych, samorządowych, pozarządowych. Fundacji, stowarzyszeń, teatrów, kin, domów i centrów kultury, klubów, zespołów, galerii o dostarczenie swoich papierowych „ikon” twórczości do:
Miejskiej Biblioteki Publicznej im H. Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12
lub
Centrum Kultury
z dopiskiem
„wystawa makulatury kultury”

MIEJSCE WYSTAWY:
Centrum Kultury
Reprezentacyjny płot przy Teatrze Wielkiej Budowy

INTERNET:
www.niecodziennik.mbp.lublin.pl

CZAS WYSTAWY:
NOC KULTURY 6/7 czerwca 2008

BUDŻET WYSTAWY:

każdy ofiaruje swoje plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi, nagrania, płyty cd, Dvd. publikacje książkowe i.......

NASZA PROPOZYCJA:

Od zaraz, by wszyscy posiadacze Internetu wpisali tytuł:
Lublin2016 - Europejską Stolicą Kultury
na swoje strony, by wszystkie maile wypuszczane w świat były sygnowane tym podpisem. To zaszokuje świat, że Lublin w tej decyzji jest jednomyślny i obywatele popierają tę inicjatywę oddolnie.

Internetowa:
„WYSTAWA MAKULATURY KULTURY
Prosimy przesyłać „ikony” dokonań w wersji elektronicznej na adres e-mail: jerzy.jacek.bojarski@mbp.lublin.pl - to będziemy wspólnie budować wirtualną wystawę dostępną na stronach: www.niecodziennik.mbp.lublin.pl. Prosimy podawać nazwisko projektanta plakatu jesli jest to możliwe.

Wsparli nas:
Makulatura kultury

Jerzy Jacek Bojarski

Rozmowa z Jerzym Jackiem Bojarskim, redaktorem Niecodziennika, gazety Miejskiej Biblioteki Publicznej.

* Ewa Czerwińska: Zaapelował Pan do lublinian, żeby do wiosny zbierali szczególną makulaturę, bo kulturalną. Co to ma być?
Myślę o folderach, zaproszeniach na imprezy, katalogach, plakatach, czyli o tym wszystkim, co dokumentuje życie kulturalne. W dzień po imprezie takie wydawnictwa stają się już makulaturą. Pomyślałem, żeby zgromadzić wszystko, co ukazało się od ostatniej Nocy Kultury do kolejnej i pokazać ludziom.

* Gdzie?
Na wystawie w MBP, a także – i tu dziękuję za pomysł Rafałowi „koZie” Kozińskiemu – pod chmurką, na płocie koło Teatru w Budowie. Proszę czytelników Kuriera o zbiórkę tej kulturalnej makulatury – czekamy na nią w siedzibie MBP. Liczymy zarówno na twórców, jak i bywalców. A wszystko po to, żeby udowodnić, że w naszym mieście wiele się dzieje w kulturze, także tej z najwyższej półki. I w galeriach, i w filharmonii, i w teatrach. Na festiwalach i przeglądach, także międzynarodowych, choćby na zakończonym przed kilkoma dniami festiwalu tańca. Mamy znakomite teatry – m.in. Gardzienice, Scenę Plastyczną KUL Leszka Mądzika. Trzeba to lublinianom przypomnieć.

* Że Lublin jest kulturalną potęgą?
Uważam, że nie mamy powodu do kompleksów. Wierzę w to, że nasze miasto ma szansę zostać Europejską Stolicą Kultury w roku 2016. Chciałbym, żeby lubelską wystawę makulatury kultury zobaczył także świat. Dlatego pokażę ją w internetowym Niecodzienniku. Zainteresowani jesteśmy również zbiórką nagrań wideo z imprez. Można je przesyłać na adres: jerzy.jacek.bojarski@mbp.lublin.pl. Otwarcie wystawy planujemy w kwietniową Noc Kultury roku 2008.
Ewa Czerwińska


< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.